El 22 d'abril  se celebra el  Dia Mundial de la Mare Terra. Aquest any el seu lema és "Alfabetització mediambiental i climàtica".

 

Es vol donar importància a l'educació envers els problemes ambientals per tal de conèixer el seu origen i poder així prendre les  mesures necessàries per posar remei al perill que corre el planeta. Entendre les causes del canvi climàtic ens ajudarà a canviar els hàbits que ens han portat a aquesta situació.

 

 Tots els integrants de la societat, tant ciutadans com ens locals i governs, han de fer un pas endavant a nivell individual i global per poder assolir aquests objectius.

 

 Campanya camió bicompartimentat