Compostatge i sòl: afavorir la vida de manera fàcil i econòmica

El compostatge consisteix en la transformació de la matèria orgànica (les restes de menjar, les fulles de plantes...) en una mena de terra que actua com a adob; el compost.  

 

A més de convertir un residu molest en un producte útil, el compostatge permet generar vida ja que, per una banda, la transformació es portada a terme per bacteris, fongs i insectes i, per una altra banda, el seu producte afavoreix la germinació i creixement dels vegetals.

 

En un entorn natural, on l'home no cultiva, les plantes també requereixen de nutrients. La natura els hi facilita tancant el cicle de la matèria: tot allò que mor al voltant de la planta, es descompon fins a convertir-se en humus, un producte semblant al compost. En un entorn explotat per l'home, això no es sol produir.

 

El sòl és la base sobre la que les plantes es mantenen i es nodreixen. Curiosament, el sòl no és inmòbil: al llarg del temps es degrada, s'enriqueix amb matèria orgànica, reté diòxid de carboni... i això és el que permet el creixement, o no, de les plantes. Si el sòl disposa de matèria orgànica, les plantes hi creixeran i n'evitaran la seva pèrdua i degradació. En canvi, un sòl sense matèria orgànica es degrada, corrent el risc de convertir-se en un desert, ja que també perd la seva capacitat de retenir l'aigua.

 

La península ibèrica, així com altres àrees d'Europa, estan en risc de degradació, justament a causa de la insuficient presència de matèria orgànica.

 

L'aplicació de compost en àrees amb presència de vegetals, destinats a l'agricultura o l'explotació, o simplement el nostre entorn més immediat, pot evitar aquesta progressió.

 

Fent compost no sols nodrirem les plantes, sinó que retindrem molts contaminants al sòl. També estructurarem el sòl per a que conservi millor l'aigua i que les plantes hi puguin desenvolupar bé les arrels. A més, aportarem vida, doncs al compost hi ha microorganismes que treballaran per transformar els nutrients, fent-los disponibles per als vegetals.

 

I fer compost no és gens difícil: només cal un espai on fer-ne, una eina per voltejar i restes de verdura, fruita, fulles seques...que anar afegint.

 

El sòl és tan important com l'aigua o l'aire i hem de tenir-ne cura i d'evitar malmetre'l, sense ell ens quedarem no sols sense menjar, sinó que afectarà a la nostra vida. 

 

  

 

Escribir comentario

Comentarios: 0