La Mancomunitat automatitza la Planta de Selecció d'envasos.

  • La Planta, ubicada als afores de Vilafranca, funciona amb 20 treballadors que realitzen un torn de dilluns a divendres. 
  • Acaba amb èxit la fase de proves arribant a les 3 tones/hora d’envasos seleccionats automàticament.

Després de la remodelació iniciada en el mes de juny, la nova planta de selecció automatitzada d’envasos de la Mancomunitat funciona a ple rendiment, recuperant envasos domèstics de plàstic, brics i llaunes fèrriques de tots els municipis de l’Alt Penedès i el Garraf.

 

Les obres de millora han costat 1,45 MEUR, finançats per la Diputació i  l’Agència de Residus, i han consistit en la instal·lació d’una línia de tractament d’última generació. La Mancomunitat, també ha destinat 247.279 euros per a l’adequació de l’espai existent i la compra de maquinària nova per al premsat i l’escombratge de la planta. Amb aquestes mesures s’aconsegueix una major eficàcia en la separació, amb menys percentatge d’errades en la selecció i un producte final de més qualitat, alhora que es millora substancialment les condicions de treball dels operaris i s’optimitza la capacitat de selecció que fins ara tenia la instal·lació.

  

Quan arriba el material a la planta, passa per la cabina de triatge primari on es retiren els objectes voluminosos i d’altres residus impropis que podrien afectar al funcionament de la resta del procés. Seguidament, els materials dipositats a la cinta passen pels diferents equips que integren el procés automàtic de selecció d’envasos, on es divideixen en funció de la seva mida i forma mitjançant el tromel i el separador balístic.

 

En aquest procés, el plàstic film es separa per captació pneumàtica, els envasos fèrrics es separen mitjançant un electroimant i la resta de materials són separats mitjançant dos separadors òptics d’última generació, obtenint els següents fluxos de materials separats: PET (politereftalat d’etilè), PEAD (polietilè d’alta densitat), brics, així com una barreja d’envasos de plàstics diferents dels anteriors. Aquest materials passen a una cabina on els operaris realitzen el control de qualitat dels materials separats en aquesta fase.

 

La resta del flux d’envasos i material divers, junt amb els materials més grans  separats pel tromel, passen a la cabina de selecció on és separen manualment, a excepció dels envasos d’alumini que es separen automàticament. Finalment tots els materials seleccionats són premsats per a optimitzar el seu transport al corresponent reciclador. 

 

Escribir comentario

Comentarios: 0