26 de gener, Dia Mundial de l'Educació AmbientalEl 26 de gener se celebra el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, i té com a principal objectiu ajudar les persones a prendre consciència, adquirir coneixements i experiència per actuar, individualment o col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs.

 

La celebració té el seu origen en 1975, any en què es va celebrar a Belgrad (capital llavors de Iugoslàvia i actual capital de Sèrbia), el Seminari Internacional d'Educació Ambiental, en què van participar experts de més de 70 països. En aquest esdeveniment es van establir els principis de l'educació ambiental en el marc dels programes de les Nacions Unides. Com a resultat es va publicar la Carta de Belgrad, en la qual es plasmen les reivindicacions fonamentals i els principals objectius de l'educació ambiental.

 

Potser ens sembla que l’educació ambiental és una disciplina nova, però res més lluny de la realitat. Als anys 60 del segle XX es va començar a qüestionar el model de desenvolupament industrial i és a la dècada dels 70 quan es reconeix el terme educació ambiental. Tot i que al principi es va centrar en la conservació dels recursos naturals i la protecció de la flora i la fauna, poc a poc s’han incorporat les influències tecnològiques, socials, culturals, polítiques i econòmiques, imprescindibles per entendre la relació entre les persones i el medi, i poder gestionar així els recursos d’una manera sostenible.

 

Així com el concepte de medi ambient ha evolucionat, també ho ha fet l’educació ambiental, que fixa com a objectiu de l’educació ajudar a l’individu a entendre les relacions que existeixen entre els sistemes naturals i socials.

 

L’Educació Ambiental és un vehicle per elaborar un nou estil de vida, en el que millorin les relacions entre la humanitat i el medi en què viu i es desenvolupa.

 

Els principals objectius els podem resumir en:

 

  • Ajudar a la societat a prendre consciència del medi que els envolta i els problemes que existeixen (derivats de la seva sobreexplotació).
  • Ajudar a les persones a adquirir valors socials i interès pel medi ambient per tal de motivar-les a participar en la seva protecció (no pots preocupar-te per allò que penses que és totalment aliè a tu).
  • Ajudar a tenir la capacitat per avaluar les mesures necessàries a prendre segons els diferents factors de cada regió (econòmics, socials i educatius).
  • Promoure la participació de les persones i la societat en la solució dels problemes mediambientals prenent responsabilitat i adoptant les mesures necessàries.

Què cal per poder aconseguir tots aquests objectius? Entendre que formem part del medi, que som el medi.

 

La Mancomunitat Penedès Garraf mitjançant el Servei d’Educació Ambiental, disposa de programes i activitats d'Educació Ambiental en aquells temes relacionats amb els serveis que gestiona, com ara els residus, l’energia, el cicle de l’aigua i els animals domèstics de companyia. La diada volem que serveix per explicar quines accions es desenvolupen i per implicar la ciutadania en les qüestions i problemàtiques ambientals.

 

 

Gaudiu del Dia Mundial de l'Educació Ambiental i engresqueu-vos a participar en la solució!


Escribir comentario

Comentarios: 0