Des de la Mancomunitat Penedès Garraf i el ajuntaments volem fer la recollida dels residus una  mica més sostenible i per això anem millorant els sistemes de gestió.

 

A partir del dia 1 de novembre del 2013 s'inicia en el nostre municipi la recollida de la brossa orgànica i del rebuig amb un camió bicompartimentat.

 

Un camió bicomportaminetat és un camió amb dos compartiments estancs, un per a la brossa orgànica i un altre per al rebuig. En un sol viatge es recullen els dos tipus de brossa sense barrejar-la.

 

Amb aquest camió estalviem temps, fem menys sorolls i contaminem menys.