Conèixer i prevenir els residus

Composició de la brossa a Catalunya

La nostra societat produeix una gran quantitat i varietat de residus. Només cal fer una ullada al nostre cubell de la brossa per adonar-se'n. Els productes que consumim diàriament venen embolicats, embolcallats, empaquetats i amb presentacions atractives, però habitualment supèrflues, que esdevenen residus.

 

Posem com a exemple una capsa de galetes: Tenim una cel·lofana que envolta la capsa, la pròpia capsa de cartró, un plàstic que embolcalla les galetes i, per últim, les pròpies galetes. Això vol dir que produirem fins a quatre residus diferents.

 

Molts productes que van a parar a la brossa tenen un cost de producció elevat (des del punt de vista de la quantitat de matèria primera i la seva extracció/processament) i una vida útil relativament curta. A aquest fet s'ha d'afegir la problemàtica que representen els abocadors.

 

Evitar-ho és a les nostres mans. Podem començar per evitar generar molts residus i separar la major quantitat d'aquests que sigui possible per a que puguin ser utilitzats per a fabricar altres objectes.

 

Coneguem els residus, el seu tractament a la Mancomunitat i com evitar generar-los a través de les pestanyes que trobarem al menú de navegació.