Benvinguts a la pàgina web del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf


La Mancomunitat Penedès Garraf

La Mancomunitat Penedès Garraf és un ens públic format per l'associació de 33 municipis de l'Alt Penedès i el Garraf. Des de fa anys, la Mancomunitat gestiona els residus municipals que  generen els seus habitants.  S'ha apostat per un model de gestió basat en la recollida selectiva de les diferents fraccions recuperables i la reducció progressiva dels residus que cal portar a l'abocador.

La conscienciació ciutadana i l'educació ambiental son un eix bàsic en l'adequat funcionament del model de recollida.


El Servei d'Educació Ambiental

El Servei desenvolupa nombroses  actuacions  que giren en l'entorn de la reducció de residus en la vida quotidiana, la participació activa  dels ciutadans en les diferents recollides selectives, la reutilització, l'estalvi de recursos naturals  i la protecció del medi ambient. Transformar les restes de menjar en un adob per les plantes, convertir l'oli usat en sabó, donar vida a un envàs de iogurt... són petits gestos que  ens introdueixen  en  una actitud activa envers els residus.

Totes aquestes actuacions es dirigeixen a centres d'ensenyament,  centres de formació, entitats, ajuntaments i a la població en general. 

 

Aquesta és una web adreçada tant a particulars com a ajuntaments, comunitats, entitats i/o centres educatius interessats en la nostra oferta d'activitats. També hi trobareu explicacions i consells en l'entorn dels residus.